نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
نونوگرام ها


5x5 نونوگرام ها | 10x10 نونوگرام ها | 15x15 نونوگرام ها | 20x20 نونوگرام ها | 25x25 نونوگرام ها


در این ماه
1.synester10100:02.33
2.Szofi00:02.59
3.iceman97700:03.30
4.shukab00:03.40
5.Flameson4200:03.51
6.garbage00:03.77
7.boobyman00:03.83
8.skilledscott2100:03.91
9.jahaan00:04.04
10.boyko99900:04.06
11.willo00:04.11
12.Shumix00:04.12
12.Bas165100:04.12
14.tokram00:04.24
15.leukisgr100:04.39
16.pato304200:04.47
17.gabarko00:04.47
18.demian00:04.52
19.Hundano00:04.55
20.Ghim Hui Kee800:04.61
در این هفته
1.iceman97700:03.30
2.shukab00:03.40
3.boobyman00:03.83
4.skilledscott2100:03.91
5.boyko99900:04.06
6.tokram00:04.24
7.willo00:04.39
8.gabarko00:04.47
9.demian00:04.52
10.Hundano00:04.55
11.Shumix00:04.57
12.JaySan00:05.31
13.Rainbow5400:05.61
14.jicomal1200:05.83
15.kiahtong00:05.92
16.wjddus00:05.99
17.leeyaung00:06.05
18.Edrondol1300:06.20
19.Rambo128500:06.69
20.noliai00:06.73
امروز
1.BKish00:07.54
2.pespejo4271800:08.58
3.--- خالی -----:--
4.--- خالی -----:--
5.--- خالی -----:--
6.--- خالی -----:--
7.--- خالی -----:--
8.--- خالی -----:--
9.--- خالی -----:--
10.--- خالی -----:--
11.--- خالی -----:--
12.--- خالی -----:--
13.--- خالی -----:--
14.--- خالی -----:--
15.--- خالی -----:--
16.--- خالی -----:--
17.--- خالی -----:--
18.--- خالی -----:--
19.--- خالی -----:--
20.--- خالی -----:--

پازل جدیدرتبتون را پیدا کنید در
اسم خود را وارد کنید:

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-nonograms.com
Disable Ads