نونوگرام ها


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Mahmood for the translation

نونوگرام پازل های منطقی ای هستند با قوانین ساده و .راه حله های چالش برانگیز

قوانین . ساده هستند
.شما جدولی از مربع ها دارید که باید با رنگ مشکل و یا ضربدر پر شوند کنار هر ردیف و ستون اعدادی هستند که نشان می دهند چه تعداد از مربع ها باید سیاه بشوند . هر عدد نشان دهنده تعداد مربع سیاه به هم پیوسته ی باشد و باید بین هر مربع های سیاه که مربوط به یک عدد است و مربع های سیاه دیگر یک فاصله باشد . هدف شما این است که تمام مربع های سیاه را پیدا کنید
. چپ کلیک یک مربع سیاه ایجاد می کند و راست کلیک یک ضربدر

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

نونوگرام ها
ترجمه جدید
زبان منبع:
دو حرف مخفف زبان ترجمه شده (de):
اسم زبان ترجمه شده در این زبان (Deutsch) :
اسم و یا اسم مستعار شما:
ایمیل:ترجمه خود را ادامه دهید و یا اصلاح کنید
کد را اینجا وارد کنید:: بقیه قواعد پازل  hide show

2024-06-24 06:38:55

ir.puzzle-nonograms.com
Remove Ads